Gęgawy na stawach

Gęgawy na stawach

Umocnione w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL wyspy, po przebudowie mają większą powierzchnię. Więcej miejsca wykorzystują również inne gatunki ptaków, nie tylko ślepowrony czy rybitwy rzeczne, których ochrona była głównym celem. Z bezpiecznego miejsca do gniazdowania...
Sytuacja kormorana w Dolinie Górnej Wisły

Sytuacja kormorana w Dolinie Górnej Wisły

Zarządzanie populacją kormorana Phalacrocorax carbo w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 w kontekście zwiększonej presji tych ptaków na gospodarkę rybacką było przedmiotem spotkania w dniu 7 lutego 2023 r. w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów...
Skip to content