Instytucje współfinansujące

Instrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE

Program LIFE powstał w 1992 r. i jest to dotychczas jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej ukierunkowany wyłącznie na współfinansowanie różnorodnych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska i klimatu. Głównym celem tego programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów z dziedziny środowiska w tym przyrody. O środki w ramach LIFE mogą ubiegać się wszystkie państwa członkowskie Unii. Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot i instytucja publiczna czy prywatna.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 32/2018/Wn12/OP-WK-LF/D z dnia 8 lutego 2018 r. na realizację zadania pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 r. i jest podstawowym, krajowym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dysponując największym potencjałem finansowym stanowi istotne narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce, a także jest partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Fundusz ten oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne.

 

Skip to content