Gatunki ptaków objęte projektem

Projekt dotyczy ochrony siedlisk dwóch gatunków ptaków ptaków wodno-błotnych:

 • ślepowrona Nycticorax nyctocorax,
 • rybitwy rzecznej Sterna hirundo

dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000:

 • Dolina Dolnej Soły PLB120004,
 • Dolina Dolnej Skawy PLB120005,
 • Dolina Górnej Wisły PLB240001,
 • Stawy w Brzeszczach PLB120009.

Zaplanowane działania pozytywnie wpłyną także na inne gatunki ptaków, chronione na tych obszarach.
Są to:

 • podgorzałka Aythya nyroca,
 • bąk Botaurus stellaris,
 • bączek Ixobrychus minutus,
 • rybitwa czarna Chlidonias niger,
 • rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida,
 • mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus,
 • perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
 • perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
 • zausznik Podiceps nigricollis,
 • perkozek Tachybaptus ruficollis,
 • czapla purpurowa Ardea purpurea,
 • gęgawa Anser anser,
 • krakwa Anas strepera,
 • cyranka Anas querquedula,
 • czernica Aythya fuligula,
 • głowienka Aythya ferina,
 • hełmiatka Netta rufina,
 • kokoszka Gallinula chloropus,
 • płaskonos Anas clypeata,
 • sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
 • krwawodziób Tringa totanus,
 • śmieszka Chroicocephalus ridibundus,
 • mewa białogłowa Larus cachinnans.
Skip to content