Cele projektu

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności: ślepowrona Nycticorax nycticorax i rybitwy rzecznej Sterna hirundo.

Projekt zakłada poprawę stanu zachowania siedlisk około 100% populacji krajowej ślepowrona oraz około 7% populacji krajowej rybitwy rzecznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez:

  • poprawę stanu i zachowanie siedlisk ptaków gniazdujących na wyspach zlokalizowanych na stawach hodowlanych, Zbiorniku Goczałkowickim oraz żwirowniach poprzez zabezpieczenie wysp przed okresowym zalewaniem oraz rozmywaniem brzegów,
  • poprawę stanu siedlisk ptaków na stawach hodowlanych
  • poprzez zabezpieczenie infrastruktury stawowej,
  • poprawę stanu wiedzy o siedliskach wykorzystywanych przez ślepowrona w celu ich skutecznej ochrony,
  • uregulowanie ruchu turystycznego i racjonalne
  • udostępnienie czterech obszarów Natura 2000 objętych projektem,
  • upowszechnienie metod ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu sztucznych zbiorników wodnych.
Skip to content