Działania główne

Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych

Na wybranych stawach wytypowane zostały fragmenty grobli, które umocnione zostaną poprzez uzupełnienie ubytków gruntu ziemią, dodatkowe wzmocnienia, wyprofilowanie i utwardzenie. Prace prowadzone będą w okresie jesienno-wiosennym, kiedy możliwe jest wyłączenie stawów z produkcji na kilka miesięcy i ich osuszenie.

Zabezpieczenie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim

Brzegi wyspy zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby silne falowanie, pływające kry lodowe i wysokie poziomy piętrzenia na Zbiorniku nie uszkodziły ich i nie powodowały zalewania wyspy. Wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych stanach wód.

Zabezpieczenie wysp na żwirowniach

Do przeprowadzenia tego działania wytypowano wyspy położone na dwóch żwirowniach Zakole A oraz Zakole B w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Metoda ich zabezpieczania zostanie opracowana w trakcie realizacji zadania.

Kanalizacja ruchu turystycznego

  • Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów.
  • Budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych.
  • Budowa po południowej stronie Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy.
  • Wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych.

Rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona

W ramach tego działania zostaną zidentyfikowane, ocenione i przygotowane do aktywnych działań miejsca żerowania ślepowrona. Aby to przeprowadzić, ornitolodzy wyposażą dorosłe ptaki przystępujące do lęgów oraz młode osobniki, w nadajniki telemetryczne (GPS/GSM).

Skip to content