Główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000

Główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 objętych projektem LIFE.VISTULA.PL:

  • zaniechanie lub zmiana użytkowania stawów hodowlanych;
  • likwidacja wysp na stawach i wycinanie zakrzewień;
  • likwidacja szuwarów i roślinności wodnej na stawach,
  • niszczenie brzegów wysp z koloniami ptaków przez falowanie wody, powodujące
  • zmniejszenie powierzchni siedliska lęgowego.zmiana przeznaczenia stawów z hodowlanych na stawy rekreacyjne;
  • składowanie odpadów górniczych w dolinach rzek;
  • drapieżnictwo ze strony zwierząt tak jak: lis, dzik, szop pracz, norka amerykańska, jenot;
  • różne formy aktywności i wypoczynku powodujące płoszenie ptaków i zmniejszenie
  • sukcesu lęgowego m.in. wędkarstwo, kajakarstwo, motolotniarstwo, jeżdżenie quadami, rekreacja na zbiornikach wodnych;
  • polowania prowadzone sierpniu w obrębie kompleksów stawów hodowlanych, mogące powodować przypadkowe zabicie ptaków, ranienie, płoszenie czy straty w lęgach w przypadku przebywania młodych ptaków na stawach.
Skip to content