Obszary Natura 2000 objęte projektem

Projekt realizowany jest w czterech obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Górnej Wisły PLB240001, Stawy w Brzeszczach PLB120009, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Dolina Dolnej Soły PLB120004.

 

Dolina Górnej Wisły PLB240001 – województwo śląskie

Dolina Dolnej Soły PLB120004 – województwo śląskie i małopolskie

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 – województwo małopolskie

Stawy w Brzeszczach PLB120009 – województwo śląskie i małopolskie

Skip to content