Informacje ogólne

Projekt „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (akronim: LIFE.VISTULA.PL), którego celem jest ochrona i poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności ślepowrona Nycticorax nycticorax i rybitwy rzecznej Sterna hirundo, realizowany będzie w latach 2018 – 2022 w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Towarzystwem na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskim Kołem Ornitologicznym. Działania prowadzone będą w czterech obszarach Natura 2000, zlokalizowanych w województwach śląskim i małopolskim:

  • Dolina Górnej Wisły PLB240001 – województwo śląskie,
  • Dolina Dolnej Soły PLB120004 – województwo śląskie i małopolskie,
  • Dolina Dolnej Skawy PLB120005 – województwo małopolskie,
  • Stawy w Brzeszczach PLB120009 – województwo śląskie i małopolskie.

Najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji to zabezpieczenie brzegów wysp na stawach hodowlanych, żwirowniach i Zbiorniku Goczałkowickim, remont infrastruktury stawowej, podniesienie stanu wiedzy o siedliskach wykorzystywanych przez ślepowrona w celu umożliwienia jego skutecznej ochrony, uregulowanie ruchu turystycznego i racjonalne udostępnienie obszarów Natura objętych projektem oraz upowszechnienie metod ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu sztucznych zbiorników wodnych.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 4 315 534 euro.

Skip to content