Materiały

Publikacje medialne

Album przyrodniczy Dolina Górnej Wisły

Jednym z zadań planowanych do realizacji w projekcie LIFE.VISTULA.PL jest popularyzowanie miejsc objętych działaniami. Album Dolina Górnej Wisły prezentuje informacje na temat flory i fauny obszarów Natura 2000 objętych projektem, zilustrowane zdjęciami autorstwa Marcina Karetty. 

Album przyrodniczy Dolina Górnej Wisły

 

Filmy

Film promujący projekt LIFE.VISTULA.PL
Rybitwa rzeczna z obrączką na wyspie Ptasi rondel
Pisklęta na wyspie Ptasia Beczka
Kontrola na sztucznej wyspie dla ptaków - Jezioro Goczałkowickie
Kontrola gniazd ślepowronów na stawie w Zawadce
Ślepowron żeruje na stawie w Malcu
Kontrola kolonii ślepowronów, Dankowice Staw Foksowiec - sierpień 2020
Ślepowron w gnieździe
Budowa ptasiej wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim
Budowa wyspy dla ptaków na Jeziorze Goczałkowickim
Budowa wyspy w przeddzień montażu Kapsuły Czasu
Ptasia Beczka, ujęcia z drona
Ptasia Beczka, widok z drona 2
Ptasia Beczka, widok z drona
Pierwsza wizyta na wyspie Ptasia Beczka
Ślepowron buduje gniazdo
Skip to content