Wizyta monitorująca Komisji Europejskiej

24 maj 2024 | Aktualności

W dniach 15-17 maja 2024 r. odbyła się szósta wizyta Monitora Projektu Stanisława Tworka z Zespołu Monitorującego LIFE Monitoring Team CEE NEEMO EEIG. Towarzyszyła mu Rosemarie Hingsamer, która jest opiekunem projektu (project adviser) z ramienia Komisji Europejskiej.

Przewodnikami w trakcie całej wizyty byli jak zawsze niezawodni ornitolodzy z Górnośląskiego Koła Ornitologów: Jacek Betleja i Mateusz Ledwoń.

W pierwszym dniu wizytowano dwie wyspy na zbiorniku po eksploatacji żwiru Zakole A koło Zatora. Patryk Nowacki z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która jest współbeneficjentem projektu, omówił wyniki prac. Na jednej wyspie za pomocą drewnianych okrąglaków i kamienia umocniono brzegi przed erozją. Na drugiej umocniono strome skarpy konstrukcjami z siatki i kamienia oraz przygotowano plaże dla rybitwy rzecznej.

Drugi dzień w całości poświęcono na omówienie realizacji projektu. Swoje prezentacje przedstawili wszyscy beneficjenci: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie, Górnośląskie Koło Ornitologiczne i Towarzystwo na rzecz Ziemi. Duża liczba działań i zasięg projektu sprawiły, że nasze obrady były długie i żmudne. Na koniec pokazaliśmy naszym gościom film promujący projekt LIFE.VISTULA.PL, który został bardzo dobrze odebrany.

– W ostatnim dniu wizyty zrobiliśmy objazd stawów karpiowych: Rychlik w Górze, Grązowiec w Osieku i Barzyniec w Ochabach, gdzie obserwowaliśmy ptaki na zabezpieczonych wyspach. Mimo niesprzyjającej pogody udało nam się podpłynąć w pobliże Ptasiej Beczki na Zbiorniku Goczałkowickim, aby pokazać tę wyjątkową wyspę. Zwiedziliśmy również wieżę widokową i pomosty pływające w Wiśle Małej, dzięki którym skanalizowano ruch turystyczny w północnej części Zbiornika Goczałkowickiego. Nasi goście mogli również porozmawiać z gospodarzami stawów, wykonawcą wyspy i kierownikiem zapory Zbiornika – mówi Damian Czechowski, koordynator projektu.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej byli wyraźnie usatysfakcjonowani postępem prac i uzyskanymi dotychczas efektami. Na koniec przekazali nam swoje sugestie dotyczące kierunku działań, które powinny nam pomóc w pomyślnym zakończeniu projektu.

Skip to content