Materiały

Publikacje medialne

Album przyrodniczy Dolina Górnej Wisły

Jednym z zadań planowanych do realizacji w projekcie LIFE.VISTULA.PL jest popularyzowanie miejsc objętych działaniami. Album Dolina Górnej Wisły prezentuje informacje na temat flory i fauny obszarów Natura 2000 objętych projektem, zilustrowane zdjęciami autorstwa Marcina Karetty. 

Album przyrodniczy Dolina Górnej Wisły

 

Filmy

Film promujący projekt LIFE.VISTULA.PL
Kontrola gniazd ślepowronów na stawie w Zawadce
Ślepowron żeruje na stawie w Malcu
Polowanie ślepowrona
Ślepowron w gnieździe
Skip to content