Z wizytą w Dolinie Baryczy

27 paź 2021 | Aktualności

Z początkiem października w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL wybraliśmy się z wizytą studyjną do największego kompleksu stawowego w Polsce, jakim są Stawy Milickie, również należące do sieci obszarów Natura 2000.

W trakcie wizyty zapoznaliśmy się ze specyfiką prowadzenia gospodarstw rybackich i ofertą turystyczną Doliny Baryczy. Mogliśmy również zobaczyć, jak przebiega tu ochrona ptaków i ich siedlisk.

Wizyta studyjna odbyła się w dniach 4-6 października br. W wyjeździe wzięli udział członkowie zespołu projektowego oraz lokalni liderzy z Doliny Górnej Wisły, zarządcy i użytkownicy stawów i zbiorników wędkarskich, przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani promocją regionu w oparciu o jego walory przyrodnicze i specyfikę prowadzenia gospodarki rybackiej.

Uczestnicy zapoznali się z ofertami gospodarstw rybackich, w tym z ofertą obserwacji ptaków – fotosafari, funkcjonowaniem marki Dolina Baryczy, marketingiem produktów rybactwa i doświadczeniami w dywersyfikacji działalności rybackiej. Zarządcy gospodarstw podzielili się również swoimi doświadczeniami w prowadzeniu działalności w obszarze Natura 2000.

Z uwagi na dużo większą powierzchnię stawów, nawet po 100 i 200 hektarów, specyfika gospodarowania wodą w stawach jest nieco inna niż w Dolinie Górnej Wisły. Stawy bardzo krótko pozostają bez wody. Jesienią na spuszczonych częściowo stawach przebywa tysiące ptaków: kaczek i czapli, ale także dziesiątki bielików.

Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo na rzecz Ziemi – współbeneficjent projektu LIFE.VISTULA.PL.

Skip to content