Wrześniowe wizyty

12 paź 2021 | Aktualności

We wrześniu gościliśmy, w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL, grupę 40 lokalnych liderów z obszarów, na których, podobnie jak w Dolinie Górnej Wisły, prowadzona jest gospodarka rybacka.

W 3 wizytach studyjnych (3-dniowych) wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele lokalnych grup rybackich z całej Polski, a także przyrodnicy i ornitolodzy.

Wizyty były dla nas okazją do prezentacji projektu i podzielenia się doświadczeniami w ochronie przyrody. Przedstawiliśmy również wypracowany przez nas model współpracy między instytucjami ochrony przyrody, gospodarstwami rybackimi i zarządcami dużych zbiorników wodnych.

Nasze doświadczenia mogą być cenne dla innych regionach, w których prowadzona jest gospodarka rybacka. Chcemy, aby nasze działania edukacyjno-promocyjne przyczyniły się również do wzrostu pozytywnego nastawienia dla ochrony ptaków w obszarach Natura 2000.

Zakres tematyczny wizyt obejmował: życie ślepowronów i rybitw rzecznych, jako kluczowych gatunków objętych projektem, w okresie całego roku i na wszystkich etapach rozwoju, oraz ich siedliska, powstałe i uzależnione od działalności człowieka, w tym od gospodarki rybackiej. Przedstawiliśmy również uwarunkowania społeczne i gospodarcze naszego regionu, mające istotny wpływ na realizację projektu.

W programie wizyty znalazły się m.in. Izba Regionalna Doliny Karpia oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku, gospodarstwo rybackie Pod Borem w Ochabach Wielkich, wycieczka terenowa na Zbiornik Goczałkowicki, na zbiorniki pożwirowe – Zakole A i B oraz na zbiornik „Ślepowron”, wycieczka ornitologiczna po kompleksie stawowym Przeręb koło Zatora oraz spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Skip to content