Wizyta Monitora Projektu

08 paź 2020 | Aktualności

Po raz trzeci miejsca związane z realizacją projektu LIFE.VISTULA.PL odwiedził Monitor Projektu, Pan Stanisław Tworek, nadzorujący projekt z ramienia Komisji Europejskiej. Wizyta miała miejsce 7 i 8 października.

Pierwszy dzień wizyty to kontrola w terenie, której pomogła sprzyjająca pogoda. Na zbiorniku pożwirowym Zakole A w okolicach Zatora Monitor wraz z zespołem projektowym obejrzał wyspę, na której w ubiegłym roku powstały specjalne plaże dla rybitwy rzecznej. Dodatkowo w miejscach narażonych na postępującą erozję zaplanowano wzmocnienie brzegów wyspy.

Drugą częścią kontroli w terenie była wizyta na Zbiorniku Goczałkowickim od strony Wisły Wielkiej, gdzie obecnie trwa budowa wyspy dla ptaków. Wszyscy uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani przyjętymi tu rozwiązaniami inżynierskimi, ponieważ budowanie wyspy dla ptaków na zbiorniku zaporowym nie zdarza się często. Powstałe przy okazji wizyty nagranie można obejrzeć poniżej.

W drugim dniu wizyty zespół projektowy spotkał się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, gdzie przeprowadzono kontrolę dokumentacji i omówiono postępy realizacji poszczególnych działań. W związku ze znacznym wzrostem cen usług na rynku oraz sytuacją związaną z COVID-19 zastanawiano się również nad ewentualnymi zmianami w harmonogramie i metodach wykonania części zadań.

Skip to content