Wizyta Monitora Projektu

31 maj 2019 | Aktualności

28 i 29 maja 2019 r. Zespół projektowy LIFE.VISTULA.PL po raz drugi gościł Pana Stanisława Tworka Monitora Projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszy dzień wizytacji poświęcony został na skontrolowanie dokumentacji spraw, prowadzonych przez beneficjentów oraz stopnia zaawansowania zaplanowanych działań. W siedzibie beneficjenta koordynującego – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, odbyło się spotkanie Monitora z wszystkimi beneficjentami projektu. Uczestniczyli w nim koordynatorzy i członkowie zespołów projektowych, a także Pani Mirosława Mierczyk-Sawicka pełniąca obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Podczas dyskusji omówiono postępy wszystkich działań oraz ich harmonogram, a także problemy pojawiające w projekcie.

Drugi dzień wizyty został przeznaczony na wyjazd w teren i odwiedzenie tych miejsc wyznaczonych do realizacji działań głównych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego. Pierwszym punktem na trasie wyjazdu była Wisła Mała i miejsce gdzie zaplanowano budowę wieży obserwacyjnej oraz parkingu w ramach działania, którego efektem ma być skanalizowanie ruchu turystycznego. Na miejscu Monitor poznał również przybliżoną lokalizację wyspy na Zbiorniku Goczałkowickiego. Ze względu na trwające od kilku tygodni opady deszczu w południowej Polsce i podniesiony poziom wody w Zbiorniku, nie udało się zobaczyć piaszczystych wysp i łach, które tworzą się w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika, a na których gniazdują rybitwy rzeczne. Następny etap wycieczki, odbywanej początkowo w strugach padającego od samego rana deszczu, obejmował kompleksy stawów hodowlanych, gdzie zaplanowano przeprowadzenie prac zabezpieczających siedliska ptaków. Poprawa pogody sprawiła, że w trakcie wizyty udało się zaobserwować lub usłyszeć ptaki żyjące w tych miejscach m.in.: rybitwę białowąsą, śmieszkę, perkoza dwuczubego, perkozka, zausznika, krakwę, cyrankę, głowienkę, czernicę, czaplę siwą, czaplę białą, bąka, łyskę i zielonkę. A na stawach w Ochabach i Zawadka – także ślepowrony w koloniach lęgowych. Na krzewach dzikiego bzu, obok ptaków dorosłych, przesiadywały opierzone już młode. Właśnie to niezwykłe bogactwo gatunków chronionych ptaków sprawiło, że kompleksy stawów zostały objęte działaniami w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL.

Skip to content