Wizyta czeskich przyrodników

19 lis 2018 | Aktualności

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej, będące Krajowym Punktem Kontaktowym programu LIFE, realizuje projekt LIFE 14 CAP/CZ/0001 Czech LIFE. Pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego świadczą usługi informacyjne i konsultacyjne dla wnioskodawców ubiegających się o dotacje oraz informują opinię publiczną o wynikach programu LIFE. Zahraniční cesta za wymenou zkušenosti to jedno z działań Czech LIFE, w ramach którego ministerstwo organizuje wyjazdy zagraniczne dla beneficjentów projektów finansowanych z środków pochodzących z Instrumentu Finansowego LIFE. Celem tych wizyt jest nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń, związanych zarówno z przygotowywaniem jaki i realizacją projektów, które w założeniach mają ochronę przyrody i środowiska w różnych krajach Unii Europejskiej.

Wśród gości, którym członkowie zespołu mieli przyjemność przybliżyć szczegóły najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji oraz podzielić się z doświadczeniami z etapu pisania projektu, byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz samorządów. Program spotkania obejmował również wycieczkę po stawach rybnych w Ochabach, leżących na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Na stawach tych znajdują się zarośnięte wierzbami wyspy, na których od kwietnia do października można obserwować ślepowrony, jeden z dwóch gatunków ptaków objętych projektem LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły.

Skip to content