Wiosenne sprzątanie wysp

07 maj 2024 | Aktualności

Wyspy w projekcie LIFE.VISTULA.PL zostały w większości zaprojektowane i zbudowane tak, aby mogły służyć ptakom przez wiele dziesięcioleci. Mimo że są to solidne konstrukcje, wymagają bieżącej opieki. Poza kontrolami ornitologów, którzy monitorują liczbę ptaków gniazdujących na wyspach, konieczne jest coroczne czyszczenie powierzchni wysp.

Zespół projektowy LIFE z członkami Górnośląskiego Koła Ornitologicznego przeprowadzili wiosną „sprzątanie” Ptasiej Beczki na Zbiorniku Goczałkowickim, usuwając materiał naniesiony przez ptaki przez poprzedni rok. Wykoszono także szuwary na wyspie na Zakolu A koło Zatora. Kępy trawy porastające plaże żwirowe zostały wyrwane, aby wyspy były atrakcyjne dla rybitw rzecznych, które preferują niezarośnięte żwirowe podłoże.

Skip to content