Spotkanie Platform Meeting w śródlądowej delcie Nidy

21 lut 2023 | Aktualności

Zespół projektowy LIFE.VISTULA.PL uczestniczył w kolejnym spotkaniu beneficjentów projektów LIFE i wnioskodawców planujących aplikować o środki na realizację projektu w Programie LIFE. Spotkanie odbyło się w dniach 9-10 lutego 2023 r. w Umianowicach na zaproszenie i na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali podzieleni na 3 stoliki tematyczne: projekty przyrodnicze/środowiskowe, klimatyczne i stolik finansowo-rozliczeniowy, które moderowali eksperci z Komisji Europejskiej Stanisław Tworek i Weronika Krecek-Ticha oraz Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarze spotkania zapoznali uczestników z zadaniami realizowanymi w ramach projektu LIFE.Delta – Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy oraz podzielili się dotychczasowymi efektami. Projekt ten podobnie do projektu LIFE.VISTULA.PL realizowany jest w obrębie doliny rzeki, a jego celem jest poprawa warunków wodnych śródlądowej delty Nidy, w tym poprawa warunków siedliskowych ptaków, które również można spotkać na siedliskach w Dolinie Górnej Wisły. W ramach jednego z działań przywrócono po wielu latach wodę w jednym z koryt Nidy oraz odtworzono starorzecza i niewielkie zbiorniki pomiędzy ramionami Nidy.

Skip to content