Spotkania z samorządowcami

21 sty 2020 | Aktualności

Obserwowanie ptaków to coraz popularniejsza forma turystyki i spędzania czasu wolnego. Mogli się o tym przekonać samorządowcy, którzy wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych w ramach projektu LIFEVISTULA.PL przez RDOŚ w Krakowie.

Spotkania odbyły się w grudniu ubiegłego roku w Zatorze, Strumieniu i Brzeszczach. Ich tematem był ruch turystyczny na obszarach Natura 2000 objętych projektem. W trakcie spotkań przedstawiono założenia projektu, a następnie omówiono walory przyrodnicze oraz turystyczne regionu. W spotkaniach wzięli również udział ornitolodzy z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, którzy zaprezentowali szansę, jaką dla ruchu turystycznego stanowi obserwowanie ptaków.

Organizacja spotkań była częścią zadania Opracowanie waloryzacji przyrodniczej oraz koncepcji skanalizowania ruchu turystycznego, za którą w ramach projektu odpowiedzialna jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wspólnie z Górnośląskim Kołem Ornitologicznym.

Skip to content