Śledzenie ślepowronów

26 lut 2021 | Aktualności

Karolina, Wojtek, Olga – to tylko niektóre z imion, nadanych przez ornitologów wybranym ślepowronom gniazdującym w Dolinie Górnej Wisły. Ptakom założono specjalne nadajniki. Teraz każdy z nas może sprawdzić lokalizację tych ptaków na stronie internetowej projektu LIFEVISTULA.PL.

Śledzenie tras przelotów ptaków jest teraz możliwe dzięki specjalnej aplikacji. Można je podejrzeć również na specjalnej stronie internetowej, gdzie znajdziemy trasy przemieszczeń 10 osobników zaopatrzonych w nadajniki GPS/GSM, które przekazują lokalizację ptaka kilka razy na dobę.

Obecnie ptaki znajdują się jeszcze na zimowiskach, niektóre na południu Europy, a inne – w Afryce Subsaharyjskiej. O tym, gdzie dokładnie zimują ptaki, informowaliśmy niedawno na stronie internetowej projektu.

Dzięki tej nowoczesnej technologii możemy również poznać miejsca żerowiskowe ślepowronów w okresie lęgowym w Dolinie Górnej Wisły. Ten element wiedzy jest niezbędny do prowadzenia kompleksowej ochrony ślepowrona w ramach projektu LIFEVISTULA.PL.

Jak ptaki przemieszczały się można zobaczyć powiększając mapę, a najlepiej oglądając trasy przelotów poszczególnych osobników. Dane te ornitolodzy z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego zdobywają jako pierwsi w Europie, dlatego badanie ma charakter pionierski.

Celem projektu LIFEVISTULA.PL, koordynowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, jest ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych, szczególnie ślepowrona i rybitwy rzecznej, w Dolinie Górnej Wisły.

Skip to content