Sąsiedzi ślepowronów

08 cze 2021 | Aktualności

W koloniach lęgowych ślepowronów gniazdują także inne gatunki ptaków. Do najliczniejszych należą mewy białogłowe oraz czaple siwe.

W jednej z największych kolonii mieszanych na dużej wyspie na żwirowni w Jankowicach (Zakole A) gniazdują przede wszystkim mewy białogłowe. W tym roku liczebność mew, które zasiedliły wyspę ponad 20 lat temu, wyniosła aż 483 gniazd. Ślepowrony gniazdują tam w krzakach bzu czarnego i pod ich gniazdami znajdują się także gniazd mew.

Oba gatunki współistnieją zajmując różne miejsca na jednej wyspie. Zdarza się jednak, że bardzo agresywne mewy przeganiają w locie wolniejsze i mniej zwinne ślepowrony. W tym roku mewy osiągnęły rekordową liczebność i zaczęły zajmować także sąsiednie wyspy, na których ślepowrony nie gniazdują.

Podobna sytuacja ma miejsce na wyspie na stawie Lekacz w Harmężach. Ślepowrony gniazdują tu od 20 lat. 10 lat temu w ich kolonii pojawiały się pierwsze gniazda czapli siwej. Populacja ślepowronów przez lata pozostaje na podobnym poziomie, za to populacja czapli gwałtownie się zwiększa i liczy obecnie ponad 200 gniazd.

Czaple siwe gniazdujące wyżej na drzewach, budujące większe gniazda i przystępujące do lęgów wcześniej niż ślepowrony, dlatego to one zdominowały wyspę. Niemniej jednak ślepowrony na niższych krzakach bzu czarnego nadal budują swoje gniazda.

Ornitolodzy z Górnośląskiego Koła Ornitologicznej regularnie śledzą losy ptaków podczas corocznego monitoringu populacji ślepowrona, czapli siwej i mewy białogłowej.

Skip to content