Rybitwy rzeczne – film

29 paź 2019 | Aktualności

W ramach projektu LIFE.VISTULA.PL trwają obecnie prace nad filmem promującym walory przyrodnicze Doliny Górnej Wisły. Jednym z jego głównych bohaterek będzie rybitwa rzeczna, obok ślepowrona, główny przedmiot ochrony w projekcie.

Rybitwa rzeczna jest niedużym ptakiem, podobnym do śmieszki. W Polsce gatunek objęty jest ochroną ścisłą, wymaga ochrony czynnej. Jest to nieliczny i słabo rozpowszechniony gatunek. W centralnej i wschodniej części kraju związany jest głównie z większymi rzekami, przede wszystkim doliną Wisły, Bugu, Narwi i Warty, które zasiedla ponad 60% populacji lęgowej. Najliczniej występuje w środkowym odcinku Wisły. W części południowej i południowo-zachodniej, gdzie cieki są nieliczne i uregulowane (brak piaszczystych ławic w nurcie), rybitwa rzeczna gnieździ się na stawach i sztucznych zbiornikach wodnych, z wyraźnymi skupiskami w Dolinie Baryczy (Stawy Milickie) i dolinie górnej Wisły (Zbiornik Goczałkowicki).

Rybitwa rzeczna jest pokarmowym oportunistą, w zależności od sytuacji potrafi szybko zmieniać zarówno sposób żerowania, jak i rodzaj pokarmu. Głównym składnikiem diety są ryby, skorupiaki, pierścienice, ślimaki i owady. Ryby, rybitwy rzeczne zdobywają najczęściej nurkując z lotu, regularnie żerują też „z zasiadki”, wypatrując ryb z góry, siedząc np. na moście, falochronie itp.

Skip to content