Prace na zbiorniku – zakończone!

09 mar 2022 | Aktualności

W lutym, dzięki sprzyjającej pogodzie, zakończyliśmy prace zabezpieczające brzeg wyspy na zbiorniku Zakole B pomiędzy Zatorem a Alwernią.

Prace zostały zlecone przez RDOŚ w Krakowie, współbeneficjenta projektu LIFE.VISITULA.PL. Zostały one wykonane w rejonie żwirowej plaży już wcześniej odtworzonej w ramach projektu.

Wyspy na Zakolu B powstawały poprzez odkład materiału zimnego w trakcie eksploatacji żwiru. Nie były w żaden sposób umacniane, a miejsce to stało się z czasem siedliskiem ptaków, m.in. mew, rybitw, ślepowronów. Brzegi wyspy podlegają ciągłej erozji na skutek oddziaływania falowania wody.

Szczególnie widać to w miejscach, gdzie roślinność szuwarowa wykształciła wąskie pasy wzdłuż wyspy. Obrywanie brzegów powoduje osuwanie się drzew i krzewów, na których gniazdują ptaki, ale też zmniejsza się powierzchnia samej wyspy, przez co kurczy się powierzchnia siedliska lęgowego ptaków.

Zabezpieczenie skarpy wyspy polegało na zabudowie w części przyskarpowej materacami siatkowo-kamiennymi, które wyścielone są geowłókniną i zasypane kamieniem. Powyżej zwierciadła wody zamaskowano materace siatkowo-kamienne odpowiednim kamieniem – otoczakiem, który będzie stanowił naturalne przedłużenie istniejącej plaży dla ptaków.

Skip to content