Prace na stawach

22 lis 2021 | Aktualności

Na stawach hodowlanych należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda” w Malcu oraz Gospodarstwa Rybackiego „Pod Borem” w Ochabach trwają prace zabezpieczające wyspy i groble.

Prace polegają na odtworzeniu i uzupełnieniu powierzchni wysp, które w ostatnich dziesięcioleciach uległy znacznemu zniszczeniu. Erozja wodna spowodowała znacznie podmycie brzegów, przez co drzewa i krzewy, na których gniazdują ślepowrony, przewracały się do wody. Również uszkodzone groble były dla ptaków gniazdujących na wyspach dużym zagrożeniem. Przez nie poziom wody w stawach obniżył się, co jest niekorzystne dla ptaków gniazdujących na wyspach, ponieważ powoduje ryzyko penetracji przez drapieżniki.

Zabezpieczanie wysp polega stworzeniu pierścienia wokół wyspy ze szczelnych ścianek (grodzice PCV) i uzupełnieniu wyspy materiałem ziemnym. Na wyspach, na których gniazdują ślepowrony, wykonawca dosadza krzewy, wyspy dedykowane rybitwom rzecznej zostają „wykończone” specjalnymi żwirowymi plażami.

Podobną techniką, co wyspy, zabezpieczone zostają groble.

Działanie to nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z zarządcami stawów hodowlanych. To ważne, bo wyspy nie są częścią gospodarki rybackiej, a bez hodowli ryb nie byłoby ptaków na stawach. Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy poprawić stan zachowania siedlisk ptaków. Stworzenie dobrego klimatu dla ochrony ptaków w Dolinie Górnej Wisły pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, ornitologami, a rybakami i zarządcami zbiorników wodnych jest z resztą jednym z celów projektu LIFE.ViSTULA.PL

Skip to content