Plaże dla rybitw przygotowane

05 lut 2020 | Aktualności

Zakończyliśmy prace odtworzeniowe na dwóch zbiornikach pożwirowych między Zatorem i Babicami. Dzięki działaniom krakowskiej RDOŚ żwirowe plaże na nowo staną się miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, w tym rybitwy rzecznej, otoczonej szczególną opieką w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL.

Rybitwa rzeczna to bardzo towarzyski ptak, gniazdujący w rodzinnych koloniach liczących nawet po kilkadziesiąt osobników. Ptaki te na miejsce lęgów wybierają zwykle płaskie piaszczyste lub żwirowe plaże. W przeszłości w Dolinie Górnej Wisły takie miejsca występowały na wyspach wzdłuż Wisły lub jej starorzeczy. Takich naturalnych miejsc ubywa, dlatego ptaki chętnie przenoszą się na żwirownie.

Wybrany przez RDOŚ w Krakowie wykonawca odtworzył żwirowe plaże na Zakolu A oraz Zakolu B – zbiornikach powstałych w dawnych zakolach Wisły, z których w ostatnich latach wydobywano piasek. Z wybranych powierzchni zleceniobiorca najpierw usunął roślinność i rozłożył folię utrudniającą zarastanie plaż, a następnie wykonał specjalny drenaż zabezpieczający ptaki przed podtopieniem. Na plażach wysypano również żwir i ustawiono drewniane daszki chroniące pisklęta rybitw przed słońcem i deszczem. Powstałe w ten sposób plaże mają łączną powierzchnię ok. 700 m2. Liczymy, że wiosną na obu zbiornikach zagnieżdżą się pierwsze rybitwy.

To jednak nie koniec działań na obu zbiornikach. W tym roku w ramach projektu zabezpieczymy brzegi wysp, aby nie ulegały dalszej erozji i degradacji.

Skip to content