Jesienne odłowy

01 gru 2020 | Aktualności

W gospodarstwach rybackich w obszarach Natura 2000 objętych projektem zakończyły się jesienne odłowy ryb ze stawów towarowych. Ryby wkrótce trafią do punktów sprzedaży, z których dotrą na wigilijny stół.

Ryby przeznaczone do sprzedaży zostały przeniesione do magazynów – stawów, z których trafią później do sprzedaży. Z kolei ryby przeznaczone do dalszej hodowli przeniesione zostały do tzw. zimochowów – głębokich stawów przeznaczonych do przetrzymywania ryb w okresie zimy.

Niewątpliwym królem polskich stawów jest karp. Ta jedna z najważniejszych w naszym kraju ryb gospodarczych jest u nas gatunkiem obcym. Jego hodowla w Polsce rozpoczęła się w XIII wieku. Jej początki zawdzięczamy Cystersom, którzy sprowadzili karpia prawdopodobnie z obszaru Czech i Moraw. Pierwsza wzmianka o karpiu pochodzi z kroniki Jana Długosza. Gatunek ten utrzymywany był w stawach przyklasztornych, głównie na Śląsku oraz w Małopolsce – w okolicach Oświęcimia i Zatora. To właśnie z rejonu Doliny Górnej Wisły karpie trafiały na stoły królów na Wawelu i inne stoły królewskie i książęce.

W stawach rybnych w okolicy Zatora hodowana jest odmiana karpia zatorskiego. W 2007 roku odmiana ta została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii produkty rybołówstwa w województwie małopolskim. Natomiast w 2011 Komisja Europejska zarejestrowała nazwę „karp zatorski” jako Chronioną Nazwę Pochodzenia dla gmin Spytkowice, Przeciszów i Zator.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zachęcamy do zakupu ryb, w tym przede wszystkim karpia. Jesteśmy przekonani, że karpie pochodzące ze stawów z okolic Zatora i Skoczowa, gdzie realizowany jest projekt LIFE.VISTULA.PL, zasmakują Państwu szczególnie!

Skip to content