Intensywne prace budowlane na stawach i żwirowniach

14 lis 2022 | Aktualności

Trwająca jesień to bardzo intensywny czas w projekcie LIFE, którego realizacja została wydłużona do końca 2024 roku (z uwagi na zawirowania na rynku usług budowlanych spowodowanych pandemią i wojną na Ukrainie). Obecnie prace budowlane trwają aż w pięciu lokalizacjach.

W Ochabach (gmina Skoczów) na stawie Młyńskim zabezpieczana jest wyspa dla ślepowronów, którą ptaki zasiedlają od wielu lat. Wytyczony został nowy obrys wyspy, wokół którego wbijane są grodzice PVC, a następnie całość zostanie spięta stalowymi opaskami. Przy wykonywaniu prac bardzo ważne jest, aby nie uszkodzić krzewów, na których gniazdują ślepowrony, a często są to niewielkiej wysokości bzy i wierzby.

W Malcu (gmina Kęty) na stawie Granicznik zostały zabezpieczone już wyspy, a obecnie trwają prace umacniające groblę, która była w złym stanie. Nadmierne przesiąkanie wody przez groble mogłoby spowodować obniżenie wody w stawie i dostęp drapieżników do wysp. Takie zagrożenie zniechęciłoby ptaki do gniazdowania.

W Iłownicy (gmina Jasienica) na stawie Łężny rozpoczęły się prace polegające na zabezpieczeniu dwóch wysp. Jedna w przeszłości była zasiedlona przez ślepowrony, a druga prawie od podstaw zostanie przygotowana dla rybitwy rzecznej. Pojedyncze pary tego gatunku były w przeszłości obserwowane na tym i sąsiednich stawach, jednak z uwagi na szybką degradację wysp i zarastanie stawów szuwarami nie są to obecnie miejsca atrakcyjne dla ptaków, gniazdujących na wyspach. Dlatego w ramach prac ze stawu zostanie również usunięte 4 ha szuwarów, dzięki czemu wokół wysp powstanie otwarta i bezpieczna przestrzeń dla ptaków, które będą na nich wychowywać swoje młode. Ponadto, dzięki tym zabiegom zwiększy się powierzchnia lustra wody, tak istotna w hodowli karpia. Warto o tym pamiętać, gdyż bez gospodarki rybackiej nie byłoby tak dobrych siedlisk dla ptaków, które utrzymywane są dzięki pracy rybaków.

Na zbiorniku pożwirowym Zakole A (gmina Zator) trwają prace zabezpieczające dwie wyspy. Na jednej z nich, gdzie gniazdują ślepowrony, wyspa zostanie zabezpieczona narzutem kamiennym wspartym belką dębową. Dzięki temu unikniemy dalszej erozji brzegów i niszczeniu bzów rosnących nad brzegiem, na których gniazdują ślepowrony. Na drugiej z wysp materacami kamienno-żwirowymi zostaną zabezpieczone brzegi wraz z plażą, gdzie gniazdują rybitwy rzeczne. Prace zabezpieczające brzegi obu wysp w ramach projektu LIFE zostały dofinansowane również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Większość prac na stawach powinna zostać sfinalizowana do końca roku.

 

Skip to content