II posiedzenie Komitetu Sterującego

28 sie 2019 | Aktualności

Pod koniec czerwca br. w Oświęcimiu odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego. To gremium mające wspierać realizację projektu LIVE.VISTULA.PL.

Przybyłych gości powitał Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody Edward Suski. W trakcie posiedzenia osoby odpowiedzialne za projekt omówiły stan jego realizacji oraz wydarzenia, które miały miejsce od pierwszego posiedzenia Komitetu. A w tym czasie działo się sporo.

W trakcie posiedzenia podniesiono m. in. kwestię uzgodnień z zarządcami stawów hodowlanych, oględzin grobli i stawów wytypowanych do projektu oraz uzyskania zezwoleń na prace przewidziane na żwirowniach. Następnie omówiono planowane działania na stawach hodowlanych, na Zbiorniku Goczałkowickim oraz związane z rozpoznaniem siedlisk żerowiskowych ślepowrona.

Jednym z uczestników posiedzenia był ekspert zatrudniony w celu wstępnego oszacowania kosztów i wyboru metodyki prac przy realizacji działania C1 – Zabezpieczenie wysp i grobli na stawach hodowlanych. Zaprezentował on obecny stan techniczny stawów i grobli ustalony po oględzinach terenowych obiektów. Wskazał, że grunt na którym realizowane będą roboty jest bardzo różny (np. namuł, torf, glina) i w zależności od uwarunkowań terenowych, koszty związane z umocnieniem grobli i wysp będą znacznie się różniły. Zaznaczył również, że w ostatnich latach zwiększeniu uległy koszty materiałów o 30% oraz robocizny pracowników.

Wykonawca ekspertyzy przedstawił również schematy projektów wysp i grobli wraz z propozycją zabezpieczenia grobli przed bobrami siatką przyszpilkowaną do gruntu oraz zabezpieczenia wysp przed falowaniem i gryzoniami koszem siatkowo-kamiennym, położonym na geowłókninie. Uczestnicy posiedzenia zgłosili wykonawcy swoje uwagi i zgodzili się, że każda wyspa wymaga indywidualnego, podejścia, i co najważniejsze, oględzin stawu po spuszczeniu wody.

Członkowie Komitetu wysłuchali również informacji na temat postępów w realizacji działania C2 – Zabezpieczenie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim. Jak dotąd ustalono instytucję, która reprezentuje Skarb Państwa, jako zarządcę Zbiornika. Ze względu na konsultacje w tym zakresie nie udało się wykonać przetargu na dokumentację techniczną w zakładanym czasie. Dlatego działanie to zostanie wykonane w 2020 r. Wyspa zostanie wybudowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dotychczas uzyskano już odpowiednie uzgodnienia z zarządcą, a także przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla projektowanego obiektu.

W ramach działania C5 – Rozpoznanie siedlisk żerowiskowych dla ślepowrona, w 2019 r. zakupiono 40 szt. nadajników telemetrycznych, które zakładane są na ptaki przebywające w koloniach lęgowych.

Komitet Sterujący został powołany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w czerwcu 2018 r. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym w ramach realizacji projektu. Członkowie Komitetu wspierają merytorycznie zespół projektowy: czuwają nad prawidłową realizacją celów projektu, dają wytyczne do zakresu planowanych do wykonania prac, oceniają zrealizowane działania oraz uczestniczą w bieżącym monitoringu projektu. W skład grona członków Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele samorządów z terenów objętych projektem, pracownicy środowisk naukowych, ornitolodzy, specjaliści z zakresu gospodarki rybackiej oraz zarządcy obiektów hydrotechnicznych. Prace Komitetu zakończą się wraz z końcem realizacji projektu.

Skip to content