Gęgawy na stawach

29 maj 2023 | Aktualności

Umocnione w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL wyspy, po przebudowie mają większą powierzchnię. Więcej miejsca wykorzystują również inne gatunki ptaków, nie tylko ślepowrony czy rybitwy rzeczne, których ochrona była głównym celem. Z bezpiecznego miejsca do gniazdowania chętnie korzystają również śmieszki i kaczki, a pierwszym beneficjentem tych wysp jest gęgawa.

Ta rodzima gęś zaczyna składać jaja już w marcu jeszcze przed przylotem ślepowronów. Młode gąski wykluwają się synchronicznie i zaraz po wykluciu pływają po stawie razem z rodzicami. Uchwycenie momentu klucia się gęgaw to wyjątkowy i rzadki moment.

Warto wiedzieć, że wiele tysięcy lat temu gęgawa została udomowiona, dając początek gęsi domowej. Gęgawa jest największym przedstawicielem dzikich gęsi i najbardziej pospolitym gatunkiem gęsi w Europie. Stanowi przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, w Polsce należy do gatunków łownych.

Skip to content