Badania ankietowe w projekcie LIFE.VISTULA.PL

01 mar 2024 | Aktualności

W związku z realizacją badania Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach projektu LIFEVISTULA.PL na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu oraz turystykę serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Ankieta LIFE.VISTULA.PL

Ankieta jest skierowana do mieszkańców, turystów oraz osób odwiedzających obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły, Dolina Górnej Wisły oraz Stawy w Brzeszczach).

Odpowiedzi, których udzielą Państwo w ankiecie pozwolą nam poznać Państwa opinie, które zostaną uwzględnione przy realizacji projektu LIFEVISTULA.PL

Ankieta jest anonimowa – Państwa odpowiedzi posłużą do opracowania zbiorczych wyników badań. Na żadnym etapie nie będą również gromadzone i przetwarzane Państwa dane osobowe.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Skip to content