Uczestnicy projektu z wizytą na Węgrzech

26 cze 2019 | Aktualności

W czerwcu 2019 r. rybacy z terenu Doliny Górnej Wisły oraz przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących projekt udali się z wizytą studyjną na Węgry. Głównym celem trzydniowego wyjazdu była prezentacja dobrych praktyk w ochronie gatunków ptaków oraz zrównoważonej gospodarce rybackiej na terenie obszarów Natura 2000.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili cztery gospodarstwa rybackie położone na trenie obszarów Sárvíz vӧlgye, Kis – Sárrét i Parku Narodowego Kӧrӧs-Maros, w którym chroni się kormorana małego.

Pierwsze z gospodarstw to Saregres Retimajor – gospodarstwo rolno-rybackie o powierzchni blisko 1200 ha. Na kompleksach stawów można było zaobserwować rzadko spotykane w Polsce – czaple nadobne, warzęchy, szablodzioby, szczudłaki. Gospodarstwo to, to nie tylko stawy i hodowla ryb ale też hodowla bydła i bażantów, a także produkcja żywności – salami z bawołów, owoców i warzyw. Następnie uczestnicy udali się do Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz fermy Szarvas Fish. Ostatnim odwiedzonym gospodarstwem było hodujące karpie i tołpygi gospodarstwo rybackie Halgazdaság w Biharugras, gdzie uczestnicy zaobserwować mogli kolejne rzadkie w Polsce gatunki ptaków.

Wszystkie odwiedzone gospodarstwa funkcjonują w obrębie obszarów objętych ochroną. Doskonałym przykładem na ochronę ptaków na stawach był ośrodek w Saregres Retimajor, gdzie gospodarstwo jest wielofunkcyjne – nastawione na produkcję ryby towarowej, ale też funkcjonuje jako ośrodek wędkarski, centrum edukacyjne, ośrodek ornitologiczny czy wypoczynkowy. Ptaki mają dobre miejsca do żerowania na zbiornikach wodnych, a na kilku wyspach na największych stawach zakładają gniazda. Ptaki nie są stamtąd przeganiane, gdyż byłoby to uciążliwe dla rybaków pracujących na stawach, wędkarzy poławiających na łowiskach oraz dla ornitologów, którzy przyjeżdżają by podziwiać nieraz rzadko spotykane i chronione gatunki ptaków.

Podobnie jak gospodarstwa rybackie zlokalizowane w obszarach Natura 2000, na których realizowany jest projekt LIFE.VISTULA.PL, również partnerzy z Węgier borykają się z problemem drapieżnictwa kormoranów, które żerują na stawach rybnych.

Uczestnicy wyjazdu oprócz nawiązania kontaktów z zarządcami stawów, zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę, która może zostać wykorzystana w hodowli ryb w powiązaniu z ochroną siedlisk ptaków i racjonalnym wykorzystaniu stawów w obszarach Natura 2000.

Wyjazd studyjny na Węgry odbył się w dniach 17-20 czerwca 2019 r. i był zorganizowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL).

Skip to content