RDOŚ Katowice wyróżnione spośród 84 polskich Beneficjentów Programu LIFE

12 sty 2024 | Aktualności

11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE, w trakcie którego zaprezentowane zostały efekty 15 lat zaangażowania NFOŚiGW we wspieranie projektów LIFE w Polsce. W trakcie wydarzenia wręczone zostały wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych Beneficjentów LIFE. Katowicki RDOŚ otrzymał wyróżnienie jako jednostka najbardziej efektywnie korzystającej ze środków programu.

W trakcie Dnia Informacyjnego LIFE na ręce Mirosławy Mierczyk-Sawickiej – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach złożone zostało wyróżnienie w kategorii jednostki dyrekcji ochrony środowiska najbardziej efektywnie korzystającej ze środków Programu LIFE. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach została wyróżniona spośród 84 polskich Beneficjentów Programu.

Uzasadniając przyznanie wyróżnienia, zarząd NFOŚiGW podkreślił, że dobór projektu i przygotowanie wniosku na przyznanie dofinansowania nie jest procesem łatwym, tym samym wkład pracy i zaangażowanie zespołu RDOŚ Katowice, w pozyskiwanie środków z funduszu Programu LIFE, może stanowić za wzór dla przyszłych wnioskodawców.

W trakcie 15 lat działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu z Programu LIFE pozyskało 114 projektów.

 

Skip to content