Ptasi rondel – nowa plaża dla rybitwy rzecznej w Ochabach Wielkich

15 lip 2022 | Aktualności

Rybitwy rzeczne zasiedliły wyremontowaną w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL wyspę na stawie Barzyniec w Ochabach. Z uwagi na swój charakterystyczny kształt ta specjalna plaża otrzymała nazwę Ptasi rondel.

Ptaki w pełni zaakceptowały nowe siedlisko i rozpoczęły swój pierwszy sezon lęgowy. Jest to druga wyspa na tym stawie, która została zabezpieczona na potrzeby żerowania i gniazdowania ptactwa wodno-błotnego w Dolinie Górnej Wisły – pierwszą z nich zasiedlają ślepowrony.

Dzięki realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL pomagamy naturze, tam gdzie to niezbędne. Umocnienie i nadsypanie zerodowanych wysp na stawach, na których naturalnie osiedlają się ptaki, skutkuje ograniczeniem ryzyka zanikania tych gatunków. Takie stawy jak ten w Ochabach pokazują, piękną współzależność człowieka i przyrody, gdzie działalność hodowlana może przyczyniać się do zachowania cennych gatunków zwierząt. Odpowiednia gospodarka stawowa zaprasza ptactwo na swoje tereny, z kolei natura odwdzięcza się swoim pięknem i bogactwem.

Przeciwko erozji sztucznych wysp zastosowana została technologia nieprzepuszczalnych ścian z grodzic winylowych PCV, pierwszy raz użyta w ochronie przyrody. Ponadto na stawach, gdzie znajdują się wyspy, wykonane zostało umocnienie fragmentów grobli.

Dotychczasowy koszt zabezpieczenia wysp i grobli na stawach hodowlanych to 5 mln zł. Ptasi rondel to piąta wyspa, którą została wyremontowana w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL. Na podobne realizacje czekają sąsiadujący z Barzyńcem staw Młyński oraz staw Łężny w Iłownicy.

Skip to content