Posiedzenie Komitetu Sterującego

26 sty 2023 | Aktualności

Początek nowego roku to dobry czas na podsumowania. 24 stycznia 2023 r. w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE.VISTULA.PL, podczas którego przedstawione zostały wyniki dotychczasowych działań, sukcesów i wyzwań projektu. W związku z przedłużeniem realizacji zadania do końca 2024 roku uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuowania współpracy.

Udział w spotkaniu wzięli reprezentanci beneficjentów, wykonawców, zarządców obiektów stawowych i zbiornika Goczałkowickiego oraz samorządów, na których terenie przeprowadzane są działania projektowe.

Adam Skwara zastępca koordynatora projektu z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przybliżył stan realizacji zadania “Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. W szczególności przedstawił wyniki działań ochronnych związanych z bezpośrednim zabezpieczeniem wysp na żwirowniach, stawach i Zbiorniku Goczałkowickim.

Pan Robert Sołtysik prezes firmy Soley odpowiedzialnej za budowę Ptasiej Beczki na Zbiorniku Goczałkowickim oraz części wysp na stawach omówił techniczne rozwiązania konstrukcji i etapy prac montażowych. Podkreślił przy tym dużą wartość dodaną częstych narad budowlanych, na których na bieżąco uzgadniano kolejne etapy prac. Istotne było również wpisanie się z pracami w kalendarz lęgowy ptaków i kalendarz rybacki związany z terminami opuszczania i napełniania wody w stawach.

Prośrodowiskowy aspekt zastosowania grodzic winylowych PCV użytych dla zabezpieczania wysp i grobli zaprezentował Pan Dawid Jasiński z firmy Pietrucha. Na potrzeby jednego z klientów zlecono Politechnice Łódzkiej wykonanie badania porównawczego środowiskowej oceny cyklu życia (ang. life cycle assessment, LCA) grodzic stalowych oraz grodzic winylowych, wykorzystanych do budowy wysp i zabezpieczenia grobli. Uzyskane wyniki LCA wskazują, że w całym cyklu życia produktu „od kołyski po grób” grodzice stalowe znacząco bardziej negatywnie wpływają na środowisko w porównaniu do grodzic wytworzonych z PVC. W zależności od kategorii oddziaływania, wpływ na środowisko grodzic winylowych jest 3,1-8,1 razy niższy od wpływu grodzic stalowych. Podobnie w przypadku wpływu w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Prezentacje przedstawili również współbeneficjenci projektu. Piotr Rymarowicz z Towarzystwa na Rzecz Ziemi omówił działania promocyjno-edukacyjne – produkcję filmu o ślepowronie, wystawę edukacyjną, katalogi, plansze i gadżety reklamowe. Dr Jacek Betleja ornitolog z Górnośląskiego Towarzystwa Ornitologicznego przedstawił dotychczasowe efekty ekologiczne i stan zasiedlenia wysp przez ptaki. Sytuacja rybitwy rzecznej i ślepowrona po wybudowaniu Ptasiej Beczki i remoncie wysp na stawach jest coraz lepsza – obserwuje się rosnącą liczbę gniazd zakładanych przez ptaki w każdym sezonie.

Dyrektor RDOŚ Katowice Mirosława Mierczyk-Sawicka i współbeneficjenci podkreślili, że dewiza projektu LIFE.VISTULA.PL to “Ludzie, ryby, ptaki” – są to filary hierarchiczne, bez jednego nie będzie istniał kolejny. Niewątpliwym sukcesem projektu i jego wartością dodaną jest współpraca między różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację, złączonymi w głównym celu, jakim jest ochrona przyrody.

Skip to content