Pierwsze ślepowrony już w Sahelu

29 wrz 2020 | Aktualności

Wrzesień to okres wędrówki ślepowronów. Dzięki temu, że ślepowrony lęgowe w Dolinie Górnej Wisły zostały zaopatrzone przez członków Górnośląskiego Koła Ornitologicznego w nadajniki GPS/GSM możemy śledzić ich przemieszczenia.

Kilka ptaków przebywa jeszcze w południowej Polsce, większość jednak jest w trakcie wędrówki.

Pierwszy osobnik dotarł na zimowiska zlokalizowane w Sahelu 6 września. Obszar ten jest jednym z ważniejszych miejsc zimowania europejskich ptaków, zlokalizowany jest na południowych obrzeżach Sahary. Obecnie osobnik przebywający w Sahelu zatrzymał się w zachodniej części Nigru blisko granicy z Burkina Faso w dolinie rzeki Niger. Ptak ten w ciągu sześciu dni pokonał prawie 5000 km nie zatrzymując się na dłuższe – kilkudniowe odpoczynki.

Większość osobników wędruje nieco wolniej, zatrzymując się po drodze w kilku miejscach na kilku lub kilkunastodniowe odpoczynki, gromadząc energię na dalszą wędrówkę. Kilka ptaków przebywa w północnej Afryce gdzie być może spędzą zimę.

Ptaki migrują głównie nocą, w ciągu dnia odpoczywają. Główna trasa wędrówki naszych ślepowronów biegnie przez Bałkany oraz Półwysep Apeniński. Dwa ptaki wyłamały się z tego schematu i wędrują przez zachodnią Europę. Jeden z osobników znajduje się w środkowej Francji a drugi w południowej części tego kraju, w ujściu Rodanu, w rejonie Parku Narodowego Camarque.

Skip to content