Konferencja „Ochrona i badania ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”

20 cze 2018 | Aktualności

Zarządcy stawów rybnych, naukowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte zarządzanie ochroną przyrody dyskutowali o problemach związanych z ochroną siedlisk ptaków wodno – błotnych, podczas konferencji inaugurującej projekt LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL). Dwudniowe spotkanie (18-19 czerwca 2018 r.) odbyło się w Radoczy położonej na terenie malowniczej Doliny Karpia, znanego od średniowiecza historycznego zagłębia hodowli karpia.

Podczas konferencji przedstawione zostały główne założenia oraz zadania przewidziane do realizacji w projekcie, a także doświadczenia innych podmiotów w zakresie badań i ochrony siedlisk ptaków wodno-błotnych. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi goście z Czarnogóry Marija Soskovic i Bojan Zekovic z Center for Protection and Research of Birds, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w tym zakresie, a także przedstawiciele innych projektów realizowanych dzięki funduszom z programu LIFE. W Drugim dniu spotkania uczestnicy spędzili w terenie. W trakcie sesji terenowej mieli okazję zobaczyć Dolinę Karpia z bliska. Program wycieczki obejmował bowiem niektóre obiekty objęte projektem: stawy Przeręb, gospodarstwo rybackie w Spytkowicach, żwirownie w Jankowicach i w Smolicach (zbiornik Ślepowron).

Projekt LIFE.VISTULA.PL realizowany jest wspólnie przez czterech beneficjentów: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach koordynującą wszystkie działania, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, Towarzystwo na rzecz Ziemi i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Zasięgiem obejmuje cztery obszary Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy, Stawy w Brzeszczach, Dolina Górnej Wisły, położone w granicach województwa małopolskiego i śląskiego. Jego celem jest zapewnienie utrzymania populacji ptaków i ich siedlisk w obszarach Natura 2000 – w odniesieniu do około 100% populacji krajowej ślepowrona oraz około 7% populacji krajowej rybitwy rzecznej oraz innych gatunków będących przedmiotami ochrony w tych obszarach.

Skip to content