Jesienne prace na wyspach

12 lis 2019 | Aktualności

Jesień to doskonała okazja do wykonywania prac w siedliskach ptaków. W ramach projektu LIFE.VISTULA.PL na wybranych wyspach na żwirowniach położonych w Dolinie Dolnej Skawy odtworzone zostaną plaże żwirowe, na których gniazdują rybitwy rzeczne. Prace zostały zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dotyczy to dwóch wysp na stawach Zakole A i Zakole B w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Na ponad 700 m2 zostanie wykoszona roślinność – głównie trzcina pospolita oraz niecierpek gruczołowaty. Następnie wyłożona zostanie folia, która uniemożliwi odrastanie roślinności. Na koniec na folię wysypany zostanie żwir o frakcji 2-16 mm. Wszystkie te działania mają charakter ochronny, utrzymujący naturalny charakter wysp będących naturalnym siedliskiem rybitwy rzecznej.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie na odtworzone plaże powrócą rybitwy i znajdą tu dogodne warunki do odbywania lęgów. Tuż po zakończeniu prac przedstawimy efekty odtworzenia plaż żwirowych.

Skip to content