Czas konferencji

10 lis 2023 | Aktualności

Wrzesień i październik w projekcie LIFE.VISTULA.PL można podsumować jako okres intensywnej promocji w trakcie kilku wydarzeń.

W Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu w dniach 7-8.09.2023 r. odbyło się XXXIII Sympozjum Jurajskie. Tematem przewodnim była woda i związane z nią z zagadnienia dotyczące ochrony obszarów wodnych, wodno-błotnych i terenów źródliskowych. Program konferencji objął część referatowo-dyskusyjną oraz sesję terenową. Na przykładzie realizacji naszego projektu chcieliśmy przybliżyć uczestnikom z Polski, Litwy, Słowacji i Republiki Czeskiej znaczenie antropogenicznych zbiorników wodnych w ochronie siedlisk ptaków.

13-14 września 2023 r. zespół projektowy LIFE.VISTULA.PL uczestniczył w konferencji śród-okresowej projektu LIFE4Delta w Umianowicach. W drugim dniu spotkania mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego projektu pośród innych polskich projektów LIFE, działających w obszarze ochrony siedlisk wodno-błotnych oraz retencji. Była to możliwość do wymiany doświadczeń pomiędzy projektami i podejrzenia efektów działań na Nidzie, której po wielu latach przywraca się dawne piękno i wodę.

W dniach 12-15 września 2023 odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Jednym z głównych tematów konferencji był zrównoważony rozwój i wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko. Pan Andrzej Siudy Kierownik Zapory Zbiornika Goczałkowickiego na wycieczce terenowej przedstawił uczestnikom śląski punkt widzenia ochrony przyrody, wskazując na możliwość porozumienia się z organizacjami i instytucjami chroniącymi środowisko. Zaowocowało to wybudowaniem wyspy dla ptaków – Ptasiej Beczki. Inwestycje tego typu na obiektach hydrotechnicznych nie są zwykle możliwe do wykonania. Jednak Zbiornik Goczałkowice jest zbiornikiem wielozadaniowym, a na 5 miejscu wśród najistotniejszych zadań zbiornika jest właśnie ochrona przyrody.

W październiku promowaliśmy projekt nieco dalej od naszego regionu. W dniach 11-13.10 uczestniczyliśmy w istotnym wydarzeniu, jakim była XXVII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych w Krutyniu na Mazurach. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a uczestnikami są zarządcy zbiorników, stawów rybackich, jezior i rzek, gdzie prowadzi się gospodarkę rybacką, a także naukowcy zajmujący się hodowlą i dobrostanem ryb. Dla naszego zespołu projektowego ważne było, aby pokazać, że również dla instytucji ochrony przyrody utrzymanie gospodarki rybackiej ma znaczenie w kontekście ochrony gatunkowej czy obszarowej, na przykładzie obszarów Natura 2000. Prezentując projekt LIFE, podkreślaliśmy nasz sukces, osiągnięty na płaszczyźnie społecznej, jakim jest znalezienie wspólnego języka pomiędzy rybakami, ornitologami i instytucjami ochrony przyrody w ochronie ptaków.

Tydzień później, w dniach 18-19 października pojechaliśmy do Wilna na międzynarodową konferencję pn. Ochrona ptaków lęgowych na wyspach: wyzwania, najlepsze rozwiązania i praktyki. Organizatorem seminarium było Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne w ramach projektu LIFE, dotyczącego dostosowania zdolności kluczowych siedlisk rybitw na Litwie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z 11 krajów, w tym z Chorwacji, Bułgarii, Izraela, Wielkiej Brytanii i Gruzji. W trakcie konferencji mogliśmy się zapoznać z doświadczeniami poodejmowanymi dla ochrony siedlisk rybitwy rzecznej.

Prezentacja naszego projektu przez dra Jacka Betleję z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego spotkała się z dużym zainteresowaniem. Przede wszystkim sposób wykonania wysp, ich trwałość i nowatorskie podejście było przedmiotem dyskusji w trakcie seminarium.

Nasze zainteresowanie wzbudził przede wszystkim projekt LIFE on the Edge – przywracanie siedlisk rybitwom i brodzącym w Anglii, który polega na odtworzeniu siedlisk nadbrzeżnych, międzypływowych i wydmowych w dziewięciu obszarach przybrzeżnych w Anglii. W projekcie wykorzystano materiał z pogłębiania do zasilania siedlisk żwirowych, przywracania słonych i słodkowodnych bagien oraz tworzenia nowych wysp w przybrzeżnych lagunach.

Drugim ciekawym projektem jest Life For Pomorie Lagoon, gdzie dokonano renaturyzacji wysepek mułowych, tak aby przywrócić spadającą liczebność kilku gatunkom rybitw. Laguna Pomorie to naturalna laguna położona wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego, częściowo zmodyfikowana w wyniku działalności człowieka, w celu zbierania soli morskiej i stosowania błota leczniczego. Położenie przy drugim co do wielkości szlaku dla ptaków w Europie – Via Pontica, sprawia, że jest to ważny przystanek podczas migracji ptaków.

Ostatnim wydarzeniem było zaprezentowanie projektu LIFE i znaczenia zbiorników antropogenicznych w ochronie ptaków na konferencji 27 października w Czeladzi, organizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie śląskim. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele samorządów i Wód Polskich.

Skip to content