Album przyrodniczy Dolina Górnej Wisły

12 mar 2019 | Aktualności

Jednym z celów projektu LIFEVISTULA.PL jest popularyzowanie wartości przyrodniczych miejsc, w których jest on realizowany. Cel ten ma zostać osiągnięty z jednej strony przez szkolenia i warsztaty skierowane do lokalnych społeczności i edukatorów, z drugiej poprzez wydawnictwa prezentujące faunę i florę obszarów Natura 2000 objętych projektem. Będą to edukacyjne tablice przyrodnicze oraz album Dolina Górnej Wisły (Upper Vistula Valley). Album, zawierający zdjęcia autorstwa znanego fotografa przyrody Marcina Karetty, prezentuje malownicze krajobrazy oraz zdjęcia ptaków, występujących w Dolinie Górnej Wisły.

Skip to content